reality-pardubice | www.byty-pardubice.com | www.domy-pardubice.cz | www.pronajmy-pardubice.cz | pozemky-pardubice | nemovitosti-pardubice
 :: KONTAKTNÍ INFORMACE
Reality Bendáková
třída Míru 71
530 02 Pardubice
IČ: 729 55 023
mapa
608 515 101
info@reality-bendakova.com
MAJITELKA
Pavla Bendáková
Mobil: +420 608 511 944
Email: p.bendakova@...

MAKLÉŘKA:
Iveta Bendáková
Mobil: +420 775 209 221
Email: bendakova@...

 :: NABÍZENÉ REALITNÍ SLUŽBY

bytů
nebytových prostor
rodinných domů
nebytových prostor
pozemků a parcel
roubenky
novostavby

bytů
rodinných domů
nebytových prostor
kanceláří

 :: 5 DŮVODŮ PROČ PRÁVĚ MY!
1. Prodávající u nás neplatí žádnou finanční částku v případě inzerce.
2. Individuální profesionální přístup ke klientům.
3. Pravidelná denní aktualizace databáze nabídky a poptávky.
4. Pro inzerci v naší realitní kanceláři není podmíněna exklusivita.
5. Provize již od 2,9 % ze skutečné dosažené kupní ceny.
 :: DŮLEŽITÉ ODKAZY
 • Odhady nemovitostí
 • Oceňování nemovitostí
 • Katastr nemovitostí
 • Rejstřík ARES
 • Telefonní seznam
 • Mapa České republiky
 • Města a obce ČR
 • Oficiální stránky Pardubic
 •  :: REKLAMNÍ ODKAZY
 • www.hasici-pristroje.org
 • www.nabytekpardubice.cz
 • www.plyny-technicke.cz
 •  :: BANNER
 • nabídka typových roubenek
 • proces výstavby, splátky
 • materiál, technologie
 • rozsah díla, konstrukce
 •  :: OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

  Oceňování nemovitostí - druhy ocenění

  A. oceňování nemovitostí dle cenových předpisů

  Zákon č.151/1997 Sb. a prováděcí vyhláška č. 617/2006 Sb.
  Obvykle pro účely převodů nemovitostí na nové vlastníky (koupě, prodej, darování, směna a podobně) a také pro potřeby ocenění podle zvláštních předpisů.

  B. tržní oceňování nemovitostí

  Zjištění tržní, neboli obecné ceny nemovitosti obvykle pro účely úvěrového řízení u bank a hypotečních ústavů, pro účely dědického řízení pro převod nemovitostí nabytých dědictvím, pro soukromé potřeby např. při mimosoudním vyrovnání majetku, pro účely majetko-právního vypořádání, při soudním vypořádání majetku, včetně zrušení společného jmění manželů pro rozvodové řízení, pro potřeby exekučního řízení, restitučního řízení apod..

  Oceňované nemovitosti

  • oceňování rodinných domů, chat, chalup, garáží, bytů, nebytových prostor
  • oceňování průmyslových objektů a provozních areálů
  • oceňování rozestavěných objektů
  • oceňování veškerých druhů pozemků
  • oceňování lesů a trvalých porostů
  • oceňování rybníků a vodních ploch
  • oceňování věcných břemen
  • oceňování nepeněžitých vkladů dle Obchodního zákoníku

  Potřebné podklady pro ocenění Vaší nemovitosti

  Orientační soupis podkladů, které jsou vyžadovány pro vyhotovení znaleckého posudku (odhadu) nemovitosti. Skutečný rozsah těchto podkladů se však pro různé druhy ocenění liší.
  • výpis z Katastru nemovitostí - list vlastnictví (obvykle ne starší než 3 měsíce)
  • kopie snímku katastrální mapy předmětného území (obvykle ne starší než 1rok)
  • geometrický plán pro zaměření staveb (pokud oceňované stavby nejsou zaneseny v katastrální mapě)
  • stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na všechny oceňované stavby (hlavní stavby, vedlejší stavby, venkovní úpravy, inženýrské stavby apod.)
  • projektovou dokumentaci oceňovaných staveb pro stavební povolení (stavební část potvrzenou stavebním úřadem)
  • soupis realizovaných stavebních úprav a změn na oceňované nemovitosti v uplynulém období s uvedením data jejich provedení
  • informace o skutečném účelu užití oceňovaných staveb a bytů - pokud je odlišný od stavu uvedeném v kolaudačním rozhodnutí
  • doklady omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavního práva apod. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu
  • doklady o nabytí vlastnictví (kupní smlouvy, v případě b.j. prohlášení vlastníka dle §5 zákona č.72/1994 Sb. s podrobným popisem budovy a bytu včetně výkresové části obsahující výkresy jednotlivých podlaží domu)předchozí znalecké posudky
  • u staveb oceňovaných výnosovým způsobem nutno navíc doložit údaje o výši ročního nájemného (z nájemních smluv nebo jiných dokladů o placení nájemného, nejsou-li k dispozici budou stanoveny ve výši obvyklého nájemného), o velikosti pronajaté plochy, o ročním nájemném z pozemků (je-li jiného vlastníka), náklady na správu podle účetní evidence, roční částku daně z nemovitosti (není-li stavba od daně osvobozena), roční částku zaplaceného pojistného

  Novostavby rodinných domů v Opatovicích nad Labem
  Realitní kancelář Pardubice - Reality Bendáková nabízí kompletní realitní servis.
  Prodej bytů, pronájem bytů, prodej rodinných domů, pronájem kanceláří a nebytových prostor
  prodej stavebních parcel a pozemků, hypoteční úvěry, odhady nemovitostí.
  reality-pardubice | www.byty-pardubice.com | www.domy-pardubice.cz | www.pronajmy-pardubice.cz | pozemky-pardubice | nemovitosti-pardubice
  TOPlist
  toplist